dinsdag 18 mei 2021

Heropenen in volle glorie

 Werk aan de winkel!

De aangekondigde werken aan het torendak van de Sint-Pieterkerk zijn gestart! De toren staat keurig in de stellingen, en de dakwerker start weldra met de afbraak-en-opbouwwerken.

Op de planning staat onder andere...

  •  Kapotte leien vervangen op het kerkdak;
  • Verrotte houten bebording vervangen;
  • Torendak vervangen (inclusief plaatsing van een luik);
  • Torenmuts in lood;
  • Installeren van ladderhaken om op een veilige wijze toekomstige dak- en reinigingswerken te kunnen uitvoeren;
  • Verrotte balkkoppen ondersteunen met eiken 'sloefen';
  • Plaatsen van gaas aan de buitenkant;
  • Maken en plaatsen van 3 houten ramen...

De kerkraad doet beroep op gemeentelijke en provinciale subsidies voor deze werken... waarvoor dank!


Sint-Donatus zorgt voor bescherming én verfrissing

Laten we hopen dat de dakwerkers beschermd worden tegen onweer en blikseminslag door onze patroonheilige Sint-Donatus. Deze behoorde tot het Romeinse Legio Fulminata ("Bliksemlegioen").

De heilige Donatus in Bornheim
(Duitsland)

We lezen op Wikipedia:

"Als legeraanvoerder ... werd hij rond 166 ingezet tijdens de strijd tegen invallen door de Germaanse Marcomannen aan de Donau. Tijdens een hopeloze omsingeling, uitgeput door dorst, baden Donatus en de andere christelijke soldaten van het Romeinse legioen om regen. Toen barstte er een zwaar onweer los en de stromende regen zorgde voor een verfrissing voor mens en dier. Bovendien verwoestten de bliksems het kamp van de Marcomannen. Danig onder de indruk van dit wonder beloofde Donatus plechtig aan God om zijn verdere leven alleen nog aan Hem te wijden."

Laat ons dus bidden tot Sint-Donatus voor een beetje regen in deze droge tijden (maar laat hem even wachten tot na de dakwerken).

Maarten Cannaerts


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.