maandag 13 juni 2022

Wat vertelt een receptenboek nu over de Drie-eenheid?

Op het hoogfeest van Drie-eenheid sprak diaken Luc Claeys volgende homilie uit:

U kunt de preek hier beluisteren: https://open.spotify.com/episode/0QhxSrQxhu5VLVDFn7pGQT

Beste mensen, broeders en zusters,Straks na de homilie gaan we de geloofsbelijdenis bidden en dan rolt het weer uit onze mond dat we geloven in God als Vader, schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus als zijn Zoon, en als heilige Geest. Zo gemakkelijk als we het uitspreken, zo moeilijk is het om te verstaan, dat beeld dat we van God proberen te vormen.


Beeld van een oma

De oma, grootmoeder van mijn vrouw, was afkomstig van Tielt, uit de Blerebergstraat, maar ik heb haar nooit gekend; ze was al gestorven voor wij elkaar de eerste keer ontmoet hebben. Toch was die oma heel belangrijk voor mijn vrouw en ze houdt niet op over haar te vertellen: hoe mooi ze kon zingen en hoe graag ze danste en hoe handig ze wel was en van alles kon maken, herstellen enzovoort.


Ze schetst me het beeld van een levenslustige vrouw met heel veel liefde in zich die al op jonge leeftijd van Tielt naar Kumtich is verhuisd om daar een gezin te stichten. Na het overlijden van één van haar zonen, een oom van mijn vrouw kreeg ik een ander facet van haar te zien omdat we toen haar huis eindelijk konden betreden en een aantal spullen mee naar huis namen: een kast en vooral interessant een handgeschreven kookboek met allerlei recepten en nota’s erin. Ook mijn schoonmoeder vertelt nog af en toe over haar en iedereen zegt me dat mijn jongste dochter sprekend op haar gelijkt. En zo vorm ik dus in mijn hoofd een beeld van die oma die zo belangrijk is geweest is voor mijn vrouw en het gezin waarin ze opgroeide.


Vader, schepper van hemel en aarde

Ik denk dat het feest van de Drie-eenheid dat een beeld schetst van Gods als Vader, als Zoon en als heilige Geest ons op dezelfde wijze kan helpen om God een beetje beter te leren kennen. De eerste lezing is daarbij zelfs verrassend want in het boek Spreuken wordt de Wijsheid die al aanwezig is bij de Schepping voorgesteld als een vrouw. God, de Vader, de Schepper van al wat leeft heeft dus ook een vrouwelijke kant die Hem heel veel vreugde schenkt. Het Vaderbeeld is ons op deze (vooravond van Vaderdag) natuurlijk niet onbekend, nu we de liefhebbende vaders even in de schijnwerper plaatsen.


Bij die Schepping, dat weten we uit het boek Genesis, is ook de Geest al aanwezig die er waait als een wind over land en wateren. Die Schepping daar kunnen we vandaag nog altijd met heel veel verwondering naar kijken, vooral als je wat hogerop staat (aan de Sint-Martinuskerk, de OLV-kerk, op de Roeselberg of de Vlooybergtoren) of ’s nacht als we de sterrenhemel bewonderen en ons afvragen hoe het zou zijn op al die miljoenen andere planeten en of daar ook leven is en of ze God daar dan ook ervaren… en dan beseffen we dat voor die Schepping ook veel zorg moeten dragen en er verantwoord mee moeten omgaan.


Zoon

In de Evangeliën komt weer een heel andere kant van God in beeld. We leren God kennen via zijn menselijke kant, door en met Jezus, zijn Zoon. We horen over Jezus elke zondag vertellen als prediker en als rondtrekkende verkondiger die aandacht heeft voor doven, blinden, melaatsen, zondaars en ze aanraakt, ze in de ogen kijkt en met hen begaan is. Het is het facet van een liefdevolle God, van één die bekommert is om de mensen en ze graag ziet, van hen houdt. Hij troost en geeft mensen kracht en spoort hen aan om ook die weg op te gaan. Zoals ik de oma van mijn vrouw een beetje leer kennen door haar keukenschriftje en haar achterkleindochter zo leren we God kennen door zijn Zoon in de Heilige Schrift.


Heilige Geest

En als Jezus’ weg op aarde dan ten einde loopt, laat Hij zijn leerlingen en dus ook ons niet verweesd achter maar schenkt Hij zijn Geest zoals dat op verschillende plaatsen in het Evangelie zo mooi verwoord is zoals bij het sterven op het kruis er gezegd wordt ‘Hij gaf de Geest’, zo sterk dat het in onze taal een spreekwoord is geworden, op andere plaatsen wordt de Geest een helper, een trooster genoemd en vandaag spreekt Jezus over de Geest van Waarheid. God kan ons dus bezielen, geestdrift in ons oproepen.


We kunnen zo enthousiast worden over het Woord van de Heer, dat Hij echt in ons tot leven komt, enthousiast zijn – en Theos wat letterlijk betekent God in .zich hebben. De vreugde in de woorden wanneer mijn vrouw over haar oma spreekt, kunnen we vergelijken met de blijheid en vreugde van de gelovigen die ook God in hun leven ervaren. Als wij zo een gemeenschap van christenen zouden zijn in Tielt-Winge, dan werkt dat aanstekelijk en trekt het anderen aan. We hebben dat dank ik vorige week een beetje kunnen ervaren in de Pinksterviering in de OLV-kerk en nadien ook in de samenkomst van enkelen in de bovenzaal van de pastorie waar we gepicknickt hebben want met de regen was het niet te doen in de tuin.


Mysterie

Dat de wijsheid vrouwelijke karaktertrekken heeft ervaarde ik gisterenavond nog. De zus van mijn vrouw zei me toen ik over de preek sprak dat hun oma dikwijls het volgende verhaaltje vertelde. Een jongetje schepte zeewater in een putje waarop een verbaasde voorbijganger vroeg wat de bedoeling was. Het jongetje antwoordde dat hij heel de zee in het putje wou scheppen. De voorbijganger reageerde dat dit onmogelijk was waarop het jongetje antwoordde dat hij nog eerder de zee in het putje zou krijgen dan dat hij zou verstaan wie God en de triniteit is.


Hoe al de familieleden van mijn vrouw ook hun best doen, hoe bezield ze ook over haar spreken, haar brieven voorlezen of een foto tonen. Echt kennen zal ik ze nooit doen, ik kan alleen maar hopen haar ooit eens te ontmoeten nadat we samenkomen bij de Heer.


Zo is het ook met God, we leren Hem kennen via deze drie facetten van Vader, Zoon en Geest maar hij blijft een ‘groot Mysterie boven’ zoals Johan Verminnen dat ook zingt in dat liedje.’ Iets om in te geloven’. God is oneindig veel groter dan wij ons kunnen inbeelden, maar we mogen hopen Hem eens te aanschouwen en voorlopig leren we Hem het beste kennen als we de liefde delen geïnspireerd door zijn beeld als Vader, Zoon en Geest.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.