vrijdag 24 juni 2022

Nieuwe kalender vieringen vanaf 1 september

Beste parochianen,

In het kerkenbeleidsplan dat werd afgesloten tussen het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen enerzijds en het gemeentebestuur van Tielt-Winge anderzijds staat dat er voor de erediensten vanaf 1 januari 2023 nog 4 gebouwen zullen overblijven:

  • de Sint-Pieterkerk in Meensel-Kiezegem (Kiezegem)
  • de Sint-Joriskerk te Sint-Joris-Winge
  • de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt
  • de Roeselbergkapel in Houwaart

Nieuwe bestemmingen

De kapel in Houwaart zal vooral gebruikt worden als bedevaartskapel, voor kleinere liturgische vieringen en voor andere religieuze activiteiten. Voor de Sint-Denijskerk in Houwaart, de Sint-Martinuskerk in Tielt en de Sint-MattheĆ¼skerk wordt verder nagedacht over een herbestemming. De Sint-Pieterkerk te Kiezegem krijgt een nevenbestemming wat betekent dat er naast liturgische vieringen ook andere activiteiten kunnen doorgaan.

Nieuwe kalender vanaf 1 september 2022

Bij de opstelling van de kalender voor het pastorale werkjaar dat ingaat op 1 september hebben we met dit afgesloten akkoord reeds rekening gehouden en bouwen we de vieringen in de kerken die herbestemd worden geleidelijk af. We zullen op zondag om 10 uur - zoals dat nu ook al het geval is - afwisselend de eucharistie vieren in Tielt en Sint-Joris-Winge. Eenmaal per maand zal er ook op zaterdagavond om 18 uur een viering zijn in Kiezegem.

Afscheidsplechtigheden

Tot 1 januari 2023 blijven alle 6 kerken wel in gebruik voor doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaartplechtigheden. Er is een afscheidsplechtigheid voorzien in de kerkgebouwen die voor de eredienst zullen sluiten:

  • Sint-Denijs Houwaart zaterdag 8 oktober 2022 om 18 uur
  • Sint-MattheĆ¼s Meensel zaterdag 22 oktober 2022 om 18 uur
  • Sint-Martinus Tielt zaterdag 12 november 2022 om 18 uur

Actieve gelovige gemeenschap

De kerkfabriek en de pastorale zoneploeg nodigen alle gelovigen uit om actief deel te nemen aan de zondagsvieringen waar ze ook plaatsvinden en om mee na te denken hoe we vanuit ons christelijk geloof gemeenschap kunnen vormen en ten dienste kunnen staan voor de gemeenschap in Tielt-Winge en daarbuiten. De parochie verwelkomt steed nieuwe vrijwilligers:

  • om de vieringen mee voor te bereiden en vorm te geven (lectoren, koorleden, catechisten,  organisten, muzikanten),
  • of om mee na te denken over de toekomst van onze parochie (samen met de stuurgroep),
  • of mee als lid van de kerkraad het beheer van de kerken en pastorie te ondersteunen

Kerkhoven

Aan de teraardebestellingen op de kerkhoven, dat zijn de begraafplaatsen rondom een kerkgebouw, verandert er voorlopig niets. Deze materie is een gemeentelijke bevoegdheid waarin de kerkelijke overheden geen zeggenschap hebben.

Luc Claeys, diaken, bedienaar van de eredienst

De kerkfabriek van Sint-Donatus Tielt-Winge

De zoneploeg en stuurploeg van de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.