woensdag 21 december 2022

Kerstfeest: de Menswording van de Heer

'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft' is de laatste zin uit het Evangelie dat voorgelezen wordt op Kerstavond. In de Kerstvieringen verdelen we het vredeslicht 2022 dat is aangestoken in de geboortegrot te Bethelehem. In het Heilig Land bestaat immers een traditie waarin Jezus zou geboren zijn in een grotwoning.

In iedere eucharistieviering, niet alleen op Kerstdag, wisselen we vredeswensen uit. Wereldvrede lijkt door de oorlog in het oosten van Europa zo veraf. Het kerstfeest heeft wellicht meer te maken met de geboorte van het Kerstkind in ons hart, in onze ziel, in ons eigen lichaam. Op die wijze is de menswording van God niet alleen een historisch feit van 2022 jaar geleden, maar een wonderlijke gebeurtenis die zich elke dag opnieuw herhaalt. 

Laten we ons hart openstellen voor de Heer, Hem elke dag als gast ontvangen, laten we de vrede in ons nestelen. Zo kunnen we God eren en voor anderen zelf een licht van vrede zijn.

De parochie en haar medewerkers wensen u allen een gezegend en vredevol Kerstfeest!

Kerstvieringen in de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge:

  • Zaterdag 24 december - 18u Sint-Joris-Winge
  • Zondag 25 december - 10u Onze-Lieve-Vrouw Tielt
  • Maandag 26 december - 10u Sint-Pieter Kiezegem
  • Tweede Kerstdag, ook welkom op het kerstzingen in de Roeselbergkapel te Houwaart om 15u

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.