woensdag 11 januari 2023

Word je ook geraakt?

Telkens wanneer er een vijfde zondag is in de maand, komen we op de vooravond (zaterdagavond) samen om het avondgebed van de kerk te bidden. Wie daarin geïnteresseerd is kan daarna ook meelezen in de Bijbel. Voorafgaand eten we samen een broodmaaltijd.

De volgende keer dat we samen komen is op zaterdag 28 januari 2023 om 18u. Omwille van de energiecrisis zullen we hat avondgebed niet in de kerk bidden maar in de bovenzaal van de pastorie in de Sint-Annastraat nr. 17 in het centrum van Tielt. 

Samen bidden

Het avondgebed start met het zingen van een hymne, gevolgd door het het bidden van drie psalmen, het beluisteren van een lezing uit de Bijbel, het zingen van het Magnificat (het loflied van Maria, het voorleggen van onze intenties aan de Heer en het bidden van het gebed van de Heer (Onze Vader). Na een slotgebed schenkt God ons zijn zegen.

Samen eten

De deelnemers die graag mee-eten verwittigen diaken Luc Claeys zodat hij voldoende proviand kan voorzien. We drinken er gewoonlijk een kop koffie of thee bij. Je kunt je aanmelden dia het contactformulier hier op deze site of bellen naar 016/90.77.55Voor de daaropvolgende Bijbellezing maken we gebruik van het boekje 'Woorden die raken'. Dit jaar staan we stil bij de Oud-Testamentische lezingen uit de liturgie. Dat zijn de teksten die in de mis al eerste lezing worden voorgelezen. Ook de psalmen (vaak tussenzang genoemd) komen aan bod.

Samen lezen

De teksten worden samen gelezen, eventueel ook gekaderd en nadien wisselen we uit wat ons in die stukjes heeft aangegrepen, geraakt heeft of eventueel afgestoten heeft. Misschien zijn er ook passages die we helemaal niet verstonden, ook dat is mogelijk

We sluiten af met het bidden van een psalm, eventuele gebedsintenties en het Onze Vader. Iedere gelovige of geïnteresseerde is welkom, ongeacht waar hij woont of werkt.

Van harte welkom in de pastorie van de Sint-Donatusparochie te Tielt-Winge


Diaken Luc Claeys


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.