woensdag 25 januari 2023

Welkom bij Maria op Lichtmis

Donderdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis of de Opdracht van de Heer in de tempel. In de Bijbel vertelt de evangelist Lucas dat Jezus zoals elk joods jongetje wordt toegewijd aan God.

(c) Maarten Cannaerts

In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwangerschap niet deelnemen aan het openbare leven. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Beviel de moeder van een jongen, dan gebeurde de reiniging na 40 dagen. Zo dus ook na de geboorte van Jezus.

In de tempel ontmoet het gezin ook de oude Simeon en Hanna. Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32).

De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon. Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de

wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk. De kerk gedenkt na de openbaring van de Heer aan de 3 koningen op deze dag dus een nieuwe openbaring. Ook wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld.

Traditioneel worden op Lichtmis in de kerken kaarsen gewijd en, voorafgaand aan de eucharistieviering, kaarsjesprocessies gehouden. Vandaar de naam Lichtmis. 

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om op 2 februari - of de eerstkomende zondag - alle pasgedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de  opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden. Met Lichtmis nodigen we de jongeren en de dopelingen van het voorbije jaar uit voor een viering met kinderzegen.

Donderdag 2 februari vieren we in de Sint-Joriskerk om 19 u met de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie en het vormsel.

Zondag 5 februari nodigen we de ouders om 10u in de O.L.V.-kerk te Tielt uit met de dopelingen van het afgelopen jaar voor een kinderzegen en de afhaling van het doopkruisje.

Goede God,wij hebben geen mooiere namen voor U dan de namen die Gij Uzelf geeft, Vader en Moeder van het Leven, God van Liefde en Licht. Op deze feestdag van het Licht willen wij deze kinderen zegenen in uw naam. Mogen deze kinderen door onze geborgenheid uw liefde voelen. Bewaar deze kinderen voor het kwaad, laat hen goede wegen gaan, opdat zij mogen zijn en blijven, kinderen van het licht .Daartoe vragen wij uw zegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.