vrijdag 3 november 2023

Met je kat of hond naar de kerk?

Afgelopen maand was er een uitvaartplechtigheid in de kerk van Kiezegem waarbij de twee honden van de overledene aanwezig waren tijdens de plechtigheid. Het zegt iets over de innige band die mensen kunnen aangaan met hun huisdieren. De zorg voor dieren is verbonden met de feestdag van de heilige Hubertus. Maar wie was hij ook alweer?

Op 3 november viert de Kerk de feestdag van de heilige Hubertus. Hij moet ergens in de 7e eeuw geboren zijn. Hij diende aan het hof van Pepijn van Herstal. Maar na de dood van zijn vrouw stelde hij zijn leven in dienst van God. Later volgde hij Lambertus († 705; feest 17 september) op als bisschop van Maastricht. Hij was het die de bisschopszetel overbracht naar Luik, België. Dit is wat met enige zekerheid historisch over hem vaststaat.

Over zijn leven bestaan veel legendes. Eén ervan vond plaats op een Goede Vrijdag. Terwijl alle mensen naar de kerk togen, ging Hubertus met zijn vrienden uit jagen. Op een goed moment verwijderde hij zich een stukje van de overigen, omdat zijn honden achter een hert aanzaten. Hij was dus alleen toen plotseling uit de bosjes een hert op hem toetrad met een kruis in het gewei. Hubertus sprong van zijn paard en viel op zijn knieën.

Theo waakt over de pastorie

Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af zul je niet meer dieren vangen, maar mensen." Hubertus antwoordde: "Heer, wat moet ik doen?" Waarop de Heer zei: "Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal u mijn wil kenbaar maken." Toen verdween de verschijning en Hubertus ging dus naar Maastricht. Hij is patroon van de jagers.

Allerlei gebruiken zijn aan zijn feestdag verbonden. In ons land wordt er Hubertusbrood gebakken. Ook in Tielt-Winge zullen we tijdens de zondagsmis van 5 november in O.L.V.- Tielt gewijde Sint-Hubertusbroodjes aanbieden. Volgens de traditie beschermen ze tegen hondsdolheid.

Op het einde van de viering zegenen we ook alle meegebrachte huisdieren die in of buiten de kerk aanwezig zijn.

Theo, de pastoriehond, en zijn kompaan Tinkel, de zwarte kater die heerst over de eerste verdieping van de pastoriewoning durven soms elkaar in de haren vliegen. Zij kunnen beiden een zegening gebruiken. Al is de zegening er vooral voor de baasjes opdat ze goed voor hun dieren, die ook schepselen zijn van God, zouden zorgen. Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.