zaterdag 25 mei 2024

Hoogfeest van Pinksteren in Tielt-Winge

Pinksterviering in Sint-Pieter
Meensel-Kiezegem
In het verlengde weekend van Pinksteren werd de heilige mis twee keer opgedragen. De vigilieviering van Pinksteren, dat is de mis op de vooravond, werd gevierd in de Sint-Pieterkerk van Meensel-Kiezegem. Tijdens deze eucharistieviering opgedragen door pater Augustinus werd Asther Van Elven gedoopt. Asther werd samen met haar ouders, peter, meter, grootouders, overgrootouders en talrijke aanwezigen opgenomen in onze christelijke kerkgemeenschap. Wij wensen hun veel geluk.  

Op Pinksterzondag verzamelde de gelovige gemeenschap in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt waar ook 13 kinderen uit de gemeente de eerste communie ontvingen. Daarvoor hadden ze zich een heel jaar lang voorbereid met catechesebijeenkomsten en het bijwonen van eucharistievieringen. De laatste week hadden ze de ook viering zelf en de liederen geoefend.

De diaken sprak over de leerlingen van Jezus die in het bovenhuis van Jeruzalem samengekomen waren: "Maar eigenlijk waren ze ook een beetje bang en hadden ze zich verstopt in de bovenzaal van een huis, samen met Maria, de moeder van Jezus, waar ze samen baden. Toen ze daar samen waren, kregen ze een bijzondere ervaring, ze beschrijven het dat het leek op een wind en een soort van vuur.

De eerste communicanten van Tielt in de
Pinksterviering

Ze ontvingen de Heilige Geest, de Trooster, de Kracht, de Helper van God waardoor ze opnieuw naar buiten durfden komen en over Jezus durfden spreken en durfden vertellen dat Hij op een andere manier, een nieuwe wijze toch onder ons is. De Heilige Geest wordt ook omschreven als de liefdesband tussen God de Vader en Jezus, te vergelijken met de innige liefde tussen vader en moeder voor een kind.

Jullie hebben die Heilige Geest overigens ook al ontvangen, bij je doopsel en de ouderen nog eens bij hun vormsel…"

Doopselviering van Asther

In de eucharistieviering bad Priester Paul Schotsmans over het brood en de wijn opdat ze Lichaam en Bloed zouden worden van onze Heer Jezus Christus, zodat de kinderen Hem voor de eerste keer zouden kunnen ontvangen.

Met deze viering sloten we de bijzondere vieringen van vormsels en communies af. Van nu af aan ligt de verantwoordelijkheid verder in de handen van de ouders hoe ze de weg van Jezus later willen volgen. Laten we bidden dat ze Hem niet uit het oog verliezen.

Op zondag 26 mei vieren we om 10 uur het Hoogfeest van Drie-Eenheid in de Sint-Joriskerk van Sint-Joris-Winge.


LC

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.