zaterdag 17 februari 2018

40 dagen


na Kerstmis

Op vrijdag 2 februari vierden we het Feest van O.-L.- Vrouw Lichtmis of de Opdracht van de Heer in de tempel. Op dit feest herdenken we dat Maria en Jozef met hun kindje Jezus veertig dagen na Zijn geboorte naar de tempel trokken om een offer te brengen aan de Heer en Hem door de priesters te laten zegen.
 

Vandaag bestaat dit gebruik nog steeds. Wel meer dan honderd kinderen uit Tielt-Winge werden in twee verschillende vieringen, één in Tielt en één in Houwaart, door priester Paul Schotsmans en door diaken Luc Claeys de handen opgelegd waarbij beide bedienaars vroegen om Gods zegen over deze jongeren. Tegelijk stapten deze jongeren ook mee in een kaarsjesprocessie waarmee ze wilden zeggen dat ze in de voetsporen van Jezus willen treden en een lichtje willen zijn voor hun medemensen en willen proberen net als Hem warmte en liefde uit te stralen.

Op het feest hielden we ook een oeroud gebruik in ere. De kinderen in Tielt werden door de plaatselijke Landelijke Gilde getrakteerd op twee lekkere pannenkoeken met een drankje. In Houwaart kregen ze na de mis een bordje met poffertjes, een beker warme chocolademelk of een Fairtrade fruitsapje. Veel dank aan al die mensen die zich daarvoor ingezet hebben en zo meebouwen aan onze Kerk die niet alleen een gebouw is of liturgie maar tevens een hartelijke gemeenschap.

Voor Pasen

Vandaag woensdag 14 februari, Aswoensdag, staan we op de drempel van een nieuwe veertigdagentijd. We tellen nu af naar Pasen. Samen met u blader ik de volgende weken door de vastenkalender van Broederlijk Delen. Deze kalender, die ons daarbij begeleidt, kunt u aankopen in de webshop van Broederlijk Delen of is verkrijgbaar bij een van de parochiemedewerkers in onze kerken. Voor 2,50 euro kunt u een exemplaar meenemen naar huis. De vastenkalender kreeg als titel mee: ’40 dagen voedsel vinden – vasten 2018’. Online kunt u mee volgen via https://issuu.com/toonvw/docs/opmaak_vastenkalender_2018_
Oeganda is dit jaar het centrale themaland in de Broederlijk Delencampagne. Ook in dit overwegend katholieke land is de vasten een actieve periode van ‘overwegen en nadenken’. Wat voedt me als christen? Wat geeft me inspiratie? Teruggaan naar de essentie, naar de bron. In de kalender lezen we een getuigenis hierover van een Oegandese vrouw, Paula Kisembo: “Tijdens de vasten ontzeggen we ons wat meer, eten we minder, gebruiken we minder suiker of alcohol. Maar natuurlijk alleen als onze leefsituatie dit toestaat. En vasten is meer dan minder eten. Je solidariteit tonen met je medemens is even belangrijk, eenzamen of zieken bezoeken, een gift geven aan een bedelaar, iemand helpen. Ik probeer tijdens de vasten ook wat extra tijd in mijn gebed te steken. Naast een Onzevader en een Weesgegroetje neem ik tijd om echt in gesprek te gaan met God. Het lijden van Jezus is voor mij inspirerend. Hoeveel Hij heeft afgezien voor ons mensen. Ik als kleine, onvolmaakte mens, mag me aan zijn daden spiegelen. Hij is onze Redder.”

We wensen u allen een inspirerende vastentijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.