woensdag 21 februari 2018

Warme artikels in de vastenkalender


Oeganda

Dankzij onze steun kan Grace in Oeganda een eigen
 handeltje starten (c) Broederlijk Delen
Het themaland van Broederlijk Delen dit jaar is Oeganda en de slogan luidt ‘Help de honger de wereld uit’. In de vastenkalender formuleert het campagneteam 4 sterke pijlers tegen de honger. Broederlijk Delen ondersteunt initiatieven van de lokale bevolking. Dat is de beste garantie voor blijven verandering. Dankzij twaalf Oegandese partnerorganisaties en een sterke achterban van sympathisanten helpen ze zo’n 62.000 boerenfamilies om honger te voorkomen. Samen vormen ze een netwerk tegen honger.
Pijler 1: Door het promoten van landbouwtechnieken die goed zijn voor mens en milieu bestrijden ze de erosie en dragen ze goed zorg voor de heuvels in het land.
Pijler 2: Dankzij onze steun leiden de partners vrouwen op en geven hen middelen om een eigen handeltje te starten. Door te kiezen voor ondernemende vrouwen worden ook de gezinnen zelf geholpen.
Pijler 3: Eenzijdige voeding ondermijnt de gezondheid. Daarom promoten de partnerorganisaties een gevarieerd voedingspatroon en leren ze de boeren om gezond te eten.
Pijler 4: Samenwerken, lokaal en internationaal loont. De Oegandese boeren hebben zich verenigd in spaargroepen en verkopen hun oogst gezamenlijk op de lokale markten.

Warme tuinen in ons land

Warme tuinen, een initiatief van de Landelijke Gilden
Een beetje verder in de vastenkalender lezen we over warme tuinen, een initiatief van de Landelijke Gilden. Een warme tuin is een volks- of gemeenschapstuin die wordt aangelegd binnen de muren van een zorgvoorziening. Buurt- en dorpsbewoners komen er tuinieren en komen op een laagdrempelige manier in contact met de bewoners die op hun beurt een zorgeloos contact hebben met de buitenwereld. Het is een nieuwe, andere vorm van vrijwilligerswerk voor de zorgsector. De zorgvoorziening wordt zo meer deel van de buurt en het dorp. 

Ook in onze streek is al zo een warme tuin las ik op de website van de Landelijke Gilde. De Landelijke Gilde Wersbeek steunt een warme tuin in de CADO op de oude pastorij in Molenbeek (Bekkevoort). De CADO is een kleinschalige opvang voor thuiswonende hulpbehoevende personen, meestal ouderen. Hun warme tuin begint klein maar wil groeien.
Er is nog één tuinbak zonder tuinier, las ik op de website. Je bent er welkom als
-          je af en toe tijdens de openingsuren van de CADO mee komt tuinieren.
-          je graag een babbeltje doet over de tuin met de gasten.
-          jouw inbreng onze kleine warme tuin doet groeien.
Het maakt niet uit of je veel of weinig tuinervaring hebt.

Aan allen een warme vastenweek!

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.