donderdag 26 april 2018

Mijn naam is Haas


De trouwe kerkgangers van Tielt-Winge hebben hem al opgemerkt tijdens de zondagse vieringen. Sedert het begin van het jaar hebben we de medewerking gekregen van een nieuwe priester in onze parochiefederatie. Met een vleugje humor stelt hij zich als volgt voor: “Mijn naam is haas” en daarbij beeldt hij het dier met lange oren even uit. Voor priester Henry Haas is dat perfect normaal want naast priester is hij in het dagelijkse leven ook een toneelacteur.


Acteur
Priester Henry Haas
Priester Henry Haas is afkomstig uit de streek van Hamoir (bisdom Luik) en geboren in 1948. Al op 12-jarige leeftijd ervoer hij een roeping maar het zou nog jaren duren vooraleer hij tot priester werd gewijd. Hij studeerde muziek- en theatergeschiedenis en zette zijn vorming voort in Rome. Het is daar dat hij Jacqueline ontmoette, een studente die er aan haar thesis werkt. Ze huwen en krijgen vijf kinderen waarvan er twee nog tijdens de geboorte overlijden.

Henry studeert vervolgens theologie en filosofie en richt in 1983 de christelijke theatergroep Ichthus op. Elk jaar legt de gedreven acteur samen met zijn theaterpartner Lucette 70.000 km af om het Evangelie op een creatieve wijze aan jongeren voor te stellen.
In 2008 overlijdt de echtgenote van Henry. Na de rouwperiode doet de Heer het vuur van zijn priesterlijke roeping weer opvlammen. Het is op 24 juni 2012 dat Mgr. André-Joseph Léonard hem tot priester wijdt in de kathedraal van Brussel.

Eerbied voor de sacramenten
Sindsdien vervolgde hij zijn spirituele weg met het brengen van dialoogtheater voor jongeren, het schrijven van boeken en het toedienen van de sacramenten. Hij heeft heel veel eerbied voor de Eucharistie die hij zowel in scholen opdraagt als in kerken zoals in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Chèvremont (nabij Luik) en sedert kort dus ook af en toe in de parochiekerken van Tielt-Winge.
Wie priester Henry Haas wil leren kennen, moet maar eens naar de mis komen. Hij is erg gesteld op persoonlijke ontmoetingen en slaat graag een praatje met de mensen na de mis. Naast persoonlijke ontmoetingen is er ook een andere mogelijkheid om hem te doorgronden. In oktober 2017 publiceerden Henry Haas en Mgr. André Léonard samen een boek “BonjourEspérance!”. Het is een soort van dialoog waarin priester Henry verschillende fases van zijn leven overloopt en waarop onze voormalige aartsbisschop ook zijn licht laat schijnen. Het Franstalige boek is uitgegeven door Via Romana te Versailles, Frankrijk. (ISBN 978-2-37271-085-5).

Priester Henry celebreert op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart donderdag 10 mei om 09:00 uur in de Sint-Mattheuskerk van Meensel. Op zondag 27 mei is hij de voorganger in de mis voor de processie te Houwaart om 09.30 uur.
Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.