woensdag 8 augustus 2018

ONZE-LIEVE-VROUW TENHEMELOPNEMING: Twee vieringen in de parochiefederatie van Tielt-Winge


Uit de overlevering

Twee kerken in Jeruzalem zijn verbonden met de traditie van de Tenhemelopneming van Maria: de basiliek van de Dormitio Mariae (de Ontslaping van Maria) op de Sionsberg en de kerk van het graf van Maria in het Kedrondal. Volgens een apocriefe overlevering uit de vijfde eeuw, toegeschreven aan Jozef van Arimatea. Nadat Jezus de ziel van zijn moeder naar de hemel zou hebben gevoerd, brachten de apostelen haar lichaam daarna naar een graf in het Kedrondal.
Diezelfde traditie vertelt dat de apostel Tomas, die te laat was aangekomen voor de begrafenis van Maria, zag hoe zij door engelen ten hemel werd geleid en als bewijs dat het geen droom was wierp zij haar ceintuur naar de apostel. Tomas zou de andere apostelen gezegd hebben dat het graf van Maria leeg was. Vanwege zijn faam als ‘ongelovige’ werd dat door de andere apostelen niet aangenomen, waarop Tomas de ceintuur van Maria toonde. De constatering van het lege graf door de andere apostelen werd het begin van de herdenking van de Tenhemelopneming van Maria.

Toegewijd aan Maria
In onze parochies van Tielt-Winge zijn er twee kerkgebouwen die toegewijd zijn aan Onze-Lieve-Vrouw. De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt en de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter stokskes in Houwaart. Het is dan ook passend dat we daar het Hoogfeest vieren. Om in beide parochies van onze federatie Eucharistie te kunnen vieren, plannen we de ene viering in de voormiddag, de andere in de namiddag.

Onze-Lieve-Vrouwkerk Tielt
De neogotische Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt is een driebeukige kerk en dateert van omstreeks 1850. Het koor is laatgotisch en dateert uit de 16e eeuw. Gedeelten van de muren van het koor zijn nog uit de 13e eeuw en gedeelten uit de muren van het transept zijn 15e-eeuws. De kerk was in de middeleeuwen een bedevaartsoord waar Onze-Lieve-Vrouw aanbeden werd. De kerk werd in 2003 gerestaureerd. Traditiegetrouw speelt de Sint-Jozefharmonie van Tielt in de hoogmis van 15 augustus om 10:30 uur. Celebrant is E.H. Paul Schotsmans uit Bekkevoort.


Kapel in Houwaart
De kapel van Roeselberg of ook ‘Kapel ter Stokskes’
genoemd, heeft een hele periode als bedevaartsoord gekend. De kapel, toegewijd aan Onze-Lieve Vrouw ter Stokskes, staat langs de route die vele bedevaarders naar Scherpenheuvel volgden. De van origine zeer oude bakstenen kapel werd in 1789 vergroot. In 1961 werd de kapel bovendien voorzien van zijbeuken. Achter het koor bevindt zich ook nog een buitenkapel met de beeltenis van Christus in het graf, dat volgens geschriften uit het begijnhof van Aarschot zou komen. De kapel is omgeven door de typische lindebomen van vroeger en heeft bovendien een kruisweg van Herman Cornelis die werd geplaatst in 1965. De kapel was in de jaren negentig heel populair voor huwelijken. Dit idyllisch plekje ligt op de route van de Roeselbergwandeling en op een gegeerd Hagelands Fietsknooppunt. Sedert 2017 vieren we met de bedevaarders naar de kapel in de namiddag. Bij mooi weer gaat de mis van 15 augustus in openlucht door. De viering start om 14:00 uur en ook hier is de celebrant E.H. Paul Schotsmans, die in beide vieringen zal geassisteerd worden door de diaken Luc Claeys.


We wensen alle parochianen in Tielt-Winge een gezegende hoogdag!

(Bronnen: Tijdschrift voor Verkondiging, Wikipedia, Het Nieuwsblad)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.