woensdag 3 oktober 2018

Missiemaand
Aankondiging missiemaand 2018
Niet verbonden? Da’s zonde

Oktober is van oudsher missiemaand. Op 21 oktober is het Missiezondag. Daarom zetten we graag de Missio-campagne in de kijker. Die pleit voor meer verbondenheid: in onze eigen gemeenschap én wereldwijd.

Missio wil immers bruggen slaan tussen God en mens, kerk en samenleving, jong en oud én België en Ivoorkust. Beseffen dat je een brug moet bouwen, betekent immers in de eerste plaats dat je erkent dat er een afstand is. Maar in de tweede plaats geef je aan dat die afstand te overbruggen is, niet onoverkomelijk is.

Het campagneland dit jaar is Ivoorkust. Daar werkt de kerk aan vrede en verzoening, als tegengewicht voor de naweeën van twee burgeroorlogen en steeds oplaaiende conflicten. De Ivoriaanse kerk betrekt ook jongeren op hun niveau en laat zich door hen bevragen.

Deze week stellen we u een eerste project voor:
Missieproject: kippenkwekerij

Grootse evenementen zijn aantrekkelijk voor kinderen en jongeren. Dat blijkt niets anders wanneer het op geloof aankomt. Zo’n evenementen bieden hen immers de kans geloofsgenoten te ontmoeten en onder leeftijdsgenoten te praten over geloof. Dat is ook zo in Agboville, een bisdom in het zuidoosten van Ivoorkust.
Het bisdom speelt daar goed op in. Het ondersteunt heel wat activiteiten op kleine schaal en organiseert zelf grotere evenementen op niveau van het bisdom. Het maakt de ontmoetingen des te boeiender, omdat er kinderen uit verschillende dorpen meedoen.

Verplaatsing
Het bisdom Agboville is bijna twaalfduizend vierkante kilometer groot. Dat is bijna even groot als heel Vlaanderen. Om deel te nemen aan activiteiten van het bisdom, moeten de kinderen dus soms grote afstanden te voet afleggen. En daar wringt het schoentje: de verplaatsingskosten zijn te hoog voor de armere families. De parochies zelf hebben onvoldoende middelen om deze families een duwtje in de rug te geven.

Kippen als redmiddel
Maar niemand blijft bij de pakken zitten! Verschillende parochies in het bisdom zochten en vonden hun heil bij …kippen. Ze startten een kippenkwekerij op, om zo zelf inkomsten te verwerven. Op die manier kunnen ze niet enkel de kosten van de parochie zelf dragen, maar ook arme gezinnen ondersteunen. In de Heilig Hartparochie van N’douci draait de kippenkwekerij al op volle toeren.

Maak jouw steun overbodig
De Sint-Carolusparochie van Adzopé wil graag dat goede voorbeeld volgen. Ze hebben een gebouw op het oog om te huren, omdat zelf bouwen te duur geworden is. Eens dat in orde is, kunnen ze kippen aankopen en de kwekerij beginnen. Daarvoor is echter eerst onze steun nodig, want de opstartkosten zijn hoog. Maar eens die gedekt zijn, zal de parochie op eigen benen kunnen staan en kinderen de kans geven deel te nemen aan geloofsactiviteiten in het bisdom. Onze  steun maakt dus eigenlijk steun van buitenaf in de toekomst overbodig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.