dinsdag 27 november 2018

Juf, ik heb honger


Volgende zondag 2 december 2018 begint de advent; het is voor mij één van de mooiste tijden van het jaar. Ik kijk er geweldig naar uit: het ontsteken van de kaarsen op de adventskrans thuis en in de kerk, het bidden opdat de Heer zou komen, de adventsliederen en de kerstsfeer die het huis in sluipt.
Elk jaar opnieuw geeft de organisatie Welzijnszorg ook die mooie adventskalender uit met gebeden, met een bezinning, een verhaal van een project dat wordt ondersteund. Net als vorig jaar blader ik graag samen met u door deze kalender.

Dit artikel staat ook op de lokale bladzijden van Kerk&leven van de Federatie Tielt-Winge:


Op de eerste pagina staat een mooi gebedje om de advent in te zetten.  Je kunt het eigenlijk elke ochtend van de advent bidden:

Goede God
Laat deze advent 
een nieuwe start zijn,
het beginpunt van mijn inzet.
Open mijn ogen voor wie ongezien blijft.
Open mijn oren voor wie wakker roept.
Open mijn handen voor wie zijn leven met mij wil delen.
Open mijn hart voor oprechte warmte.
Laat deze advent de start zijn
van uw droom voor de wereld.
Amen.

De vereniging Welzijnszorg vestigt dit jaar de aandacht op de gevolgen van kinderarmoede in de schoolresultaten. De slogan luidt: "1 op 5 loopt school in de buitenbaan". We zullen er in de vieringen en in onze adventsbezinning van donderdag 13 december om 20:00 uur in de Sint-Joriskerk van Winge wat meer over vertellen. Noteer alvast deze datum in uw agenda.
Kinderen uit gezinnen in armoede, zegt Welzijnszorg, hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Dat wilt niet zeggen dat ze minder talent hebben. Met hun actie 'Samen Tegen Armoede' wil Welzijnszorg vzw werk maken van gelijke kansen.

Juf Lieze, een jonge leerkracht uit een Gentse school getuigt: "We zien regelmatig dat het middagmaal dat de kinderen meekrijgen de restjes van de vorige dag zijn: een stuk pizza of wat frieten. Het gebeurt ook dat de ouders van kinderen zich komen opwarmen in de schoolgangen. Dat zijn voor ons stuk voor stuk signalen dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van armoede in de thuissituatie."
Samen met de tekst uit het Evangelie van deze zondag kunnen we bidden: "Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en stand moogt houden voor het aangericht van de Mensenzoon."

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.