woensdag 5 december 2018

Wie mag op jou rekenen?

Volgende zondag ontsteken we de tweede kaars op onze adventskrans. De adventskalender van de organisatie Welzijnszorg begeleidt me op de weg naar Kerstmis. Op woensdag mogen we altijd meelezen in het dagboek van Robby. Robby is een figuurtje uit een verhalenbundel dat Welzijnszorg gebruikt om jonge kinderen te sensibiliseren voor de armoedeproblematiek. Robby woont in een eenoudergezin; zijn moeder heeft maar een klein inkomen en dat vermindert zijn kansen op velerlei vlakken. Gelukkig heeft Robby goede vrienden die hem steunen.

Dagboek
Robby en diaken Luc Claeys (c) Luc Claeys
Op woensdag 5 maart schrijft hij: “Het is niet eerlijk. Ik mag op school bijna nooit aan de computer werken. Omdat ik trager ben, duwen ze me altijd weg. Zelfs Jeroen heeft geen geduld wanneer ik een keer aan het toetsenbord zit. Wat denken ze wel? Ik heb thuis geen computer om te spelen of filmpjes te kijken. Hoe kan ik dan oefenen?”

Boek Baruch
Volgende zondag lezen we uit het Boek Baruch. God troost het volk dat gebukt gaat onder verdriet en lijden. “Je hoeft je niet te schamen’, zegt God, “je hoeft je niet te verstoppen, voor mij ben je de moeite waard.” Dat is een mooie belofte van God in deze adventstijd. God is ook werkzaam in onze tijd en in onze samenleving. Elk jaar opnieuw bereiden we ons voor om zijn geboorte te vieren. Dat is geen gewone herdenkingsviering. Integendeel we bidden ervoor dat Hij ook steeds opnieuw in ons hart mag geboren worden. God rekent erop dat wij zijn handen en voeten willen zijn. De teksten zijn dus een oproep om waakzaam te zoeken hoe we mensen met minder kansen nabij kunnen zijn.

Troost
Wie zijn de Robby’s om ons heen? Herkennen we ze en hebben we met hen geduld? Kunnen ze op onze steun rekenen of wimpelen we ze af? Straks wordt Jezus geboren in een stal en zijn boodschap wordt aangekondigd aan herders, mannen die een beetje buiten de samenleving stonden. Laten we deze week bidden om alert te zijn, om zelf te zijn als God, een trooster voor mensen die verdriet hebben en lijden.

Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.