dinsdag 9 april 2019

Pasen en de Goede Week: zit de mot erin?

De parochieploegen bereiden al een tijdje de Goede Week voor. Het is de laatste week voor het Paasfeest en ze start met de viering van Palmzondag. Al een paar weken bezoek ik wekelijks de buxusstruik achter de pastorie van Kiezegem. Het is geen fraai zicht: de blaadjes zijn verdord. De felgroene rups met zwarte kop heeft zijn buikje rond gegeten aan onze struik. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven en hebben een aantal parochianen al andere plantjes aangeboden om te zegenen op 
Palmzondag.
Rups van de buxusmot (c) Didier Descouens
Palmzondag, ook wel eens Palmpasen genoemd, is de laatste dag van de vastenperiode en de eerste dag van de Goede Week. Als christenen vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. In de Bijbel staat dat er mensen langs de kant van de weg stonden en Hosanna riepen. Ook spreidden ze hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te leggen. De zegening van palmtakjes en een processie herinneren ons aan deze intocht. Na de viering kunnen deze takjes naar huis worden meegenomen om bij een kruisbeeld te steken.

Heel snel verstomt het gejuich. Dezelfde menigte die Jezus onthaalt in de stad, zal Hem even later uitjouwen op weg naar het kruis. Op Palmzondag lezen de priester, de diaken, geholpen door een aantal lectoren het gehele lijdensverhaal van Jezus.

Palmzondag vieren we in Tielt-Winge op:
-          Zaterdag 13 april om 18:00u in de kerk van Sint-Martinus Tielt
-          Zondag 14april om 10:00u in de Sint-Joriskerk te Winge

Verder in de Goede Week
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de bisschop Mgr. Jozef kardinaal De Kesel op maandag 15 april iedereen naar de kathedraal in Mechelen uit voor de chrismaviering. In de chrismaviering worden de oliën gezegend die gebruikt worden bij het doopsel, de zegening van de doopleerlingen en de ziekenzalving. Deze eucharistieviering vangt aan om 19:30u.

Op woensdag 17 april is er om 19:00u een verzoeningsviering in de Sint-Pieterskerk te Kiezegem.
Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van het paastriduüm. . Eigenlijk is het Paastriduüm, van Witte Donderdag tot en met de Paaswake is één doorlopende viering.

Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van de Heer. Onze benaming is afkomstig van het witte gewaad dat de priester draagt tijdens de viering, een contrast met de andere dagen van de vasten, waarop de liturgische kleur paars is. We lezen het evangelie over het laatste avondmaal en de voetwassing van de leerlingen door Jezus. Met de woorden die Jezus uitsprak over brood en wijn stelde hij het sacrament van de Eucharistie in. Hij gaf zijn leerlingen opdracht, de maaltijd op dezelfde wijze te blijven herhalen tot zijn wederkomst, om hem te gedenken. Witte Donderdag vieren we op 18 april om 19:00u in de kerk van Sint-Joris-Winge.

Op Goede Vrijdag 19 april is de droefheid op deze dag zo groot dat er geen eucharistie gevierd wordt. Het lijden van Jezus staat nu centraal. och spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen. In onze parochiefederatie verzamelen we om 19:00u aan de Sint-Martinuskerk voor een stille fakkeltocht die uitmondt in een kruishulde in de kerk. Na de kruisverering wordt de communie uitgereikt in stilte.

Op Stille Zaterdag 20 april blijft de kerk en het altaar leeg: het is de dag van de grafrust van Jezus, de rustdag tussen dood en opstanding. Om 20:00 u vieren we in de Sint-Mattheüskerk de Paaswake. Deze viering behoort tot de Paascyclus. De viering begint in het duister aan het kerkportaal. Daar wordt eerst het vuur gewijd en vervolgens de paaskaars ontstoken. Nadat het vuur is gewijd en de paaskaars is aangestoken, wordt deze laatste in processie naar voren  gedragen. Tot drie keer toe wordt “Licht van Christus” – “Heer, wij danken U” gezongen. Pas wanneer de paaskaars op haar staander is geplaatst, worden in de kerk de lampen aangestoken. In de Paaswake luisteren we naar een lange woordliturgie en hernieuwen als gelovigen onze doopbeloften. Tenslotte wordt in de paasnacht voor het eerst sinds Witte Donderdag opnieuw eucharistie gevierd.

Zondag 21 april is het Pasen. Pasen is voor ons christenen het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Paaszondag had oorspronkelijk geen eigen liturgie omdat de Paaswake duurde tot de vroege zondagmorgen. Dit is nu niet meer het geval en dus mogen we op zondagochtend vreugdevol het Paasfeest vieren. We doen dat in twee parochiekerken:
  • Sint-Denijskerk Houwaart om 09:00u
  • Onze-Lieve-Vrouw Tielt om 10:00u

Een kleine rups van een Aziatische mot verstoort een beetje de opening van de Goede Week, maar in de vieringen zelf zit de moet er nog niet in. U bent van harte welkom in alle vieringen van de Goede Week!
Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.