donderdag 30 april 2020

Geroepen om thuis te vieren

Lieve gelovigen van Tielt-Winge,

(c) godgewijdleven.wordpress.com
Zondag aanstaande, de 4de Paaszondag, is in de kerk 'Roepingenzondag'. We bidden in het bijzonder om mannen en vrouwen die volgelingen van Jezus Christus willen zijn. In de eerste plaats denken we dan steevast aan priesters en mannelijke en vrouwelijke religieuzen.

Het gaat deze zondag echter ook om onze eigen roeping en engagement voor de Heer. Zeker nu we niet naar de kerk kunnen komen, mogen wij ons afvragen of we Hem in onze eigen huiskring toelaten en willen navolgen.

Ook in het kader van het nieuwe kerkenbeleidsplan voor de parochie Tielt-Winge mogen we ons bezinnen in hoeverre we willen meewerken om in onze gemeente het Evangelie van Jezus Christus waar te maken in woorden en daden en van hem willen getuigen, in het bijzonder naar de jongeren toe.

Op zondag 3 mei kunt u de eucharistie om 10:00 uur meevolgen op radio en televisie vanuit de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen bij de norbertijnen. Op de website eucharistie.info vindt u een overzicht van allerlei andere streamingdiensten (uitzendingen via het internet) van priesters en religieuze gemeenschappen. Parochieadministrator Felix Van Meerbergen zendt zijn viering uit om 11.00 u via zijn Facebookprofiel.Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, schreef een gebed voor Roepingenzondag 2020 dat we ook in ons persoonlijk gebed deze week kunnen opnemen.

Heer Jezus,
(c) godgewijdleven.wordpress.com
Gij zijt de goede herder.
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem,
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.
Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag.

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde
in heel uw schepping wordt gehoord.

Bisschop Lode AertsDit artikel verschijnt op de lokale bladzijden van Tielt-Winge in Kerk&leven nummer 18 van woensdag 29 april 2020.  Zelf abonnee worden: http://pastoralezonetielt-winge.blogspot.com/p/parochieblad.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.