zondag 31 januari 2021

Een gezagsvolle leraar

 4de ZONDAG DOOR HET JAAR B - zondag 31.01.2021 Sint-Joris-Winge om 10 uur

Volg hier deze gebedsdienst. Onderaan kunt u de preek herlezen.Homilie 31 januari 2021 (Emiel Clerckx, stagiair-diaken)
Wat wordt bedoeld met “een man met een onreine geest”?
Staat die man misschien symbool voor ons allemaal hier aanwezig?
Paulus geeft antwoord.
Hij verwijst naar de vruchten van Heilige Geest.
Die vruchten zijn rein.
Het gaat onder andere over: liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing, …
Die vruchten vormen voor ons, christenen, een kompas, een GPS, op de weg naar God.
“Onrein” is dan alles wat ons van die weg naar God afleidt.
Zelfzucht, vijandschap, afgunst, luiheid, onverschilligheid, …
Dat zijn allemaal vruchten van een onreine geest.
En wie van ons wil nu gezegd hebben dat hij een onreine geest heeft?
Niemand toch?
Van een onreine geest en van kwaad wil niemand van ons weten.
En toch hebben we dat allemaal helaas wel een beetje in ons.
Alleen al omdat we als mensen onvolmaakt zijn.
Zo bidden we het ook in het Onzevader.
We bidden straks allemaal rechtstaande:
“… vergeef ons onze schulden …” en
“… verlos ons van het kwade”.
Maar niettemin denken we graag dat we rein zijn,
dat in ons geen onreine geest is
en dat we dus niet willen weten van het kwaad.
In het evangelieverhaal wordt dit omgedraaid.
In het verhaal wordt duidelijk gemaakt dat we eigenlijk niet willen weten van het goede.
De bezetene schreeuwt het uit: “… God, wat hebt Gij met ons te maken? …”.
Dat is het weigeren te luisteren naar Gods woord.
Dat is het kwade aanvaarden.
En elke keer dat wij bij het minste kwaad onverschillig de andere kant opkijken, aanvaarden wij eigenlijk dat kwade.
Dan zijn we de bezetene uit het evangelieverhaal.
Christus reageert onmiddellijk tegen zulk gedrag, zeer kracht- en gezagvol.
En, opmerkelijk, Hij verwerpt daarbij de mens niet.
Hij keert zich enkel tegen het kwaadwillige gedrag, tegen de onreine geest.
De mens daarentegen neemt Hij in bescherming.
En dat valt de mens niet makkelijk.
Hij schudt en beeft.
Hij moet bekomen van zo’n ingreep.
Maar eens bekomen, is hij in staat te luisteren.
Te luisteren naar Gods liefdeswoorden.
Op dat moment is hij gered.
Nu rest hem die woorden te doen.
Om zo lichtend naar de Eeuwige Liefde toe te leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.