zondag 28 maart 2021

Hosanna in den hoge: Palmzondagviering 2021 in Sint-Joris-Winge

Zondag 28 maart vierden we Palmzondag in de kerk van Sint-Joris-Winge. We hoorden hoe Jezus feestelijk onthaald werd in de heilige stad Jeruzalem, maar de sfeer sloeg al snel om. Kort erna werd hij voorgeleid en en ter dood veroordeeld. Na de viering bleef de kerk open voor stil gebed en konden de parochianen palmtakjes naar huis meenemen. Herbekijk hier de viering en lees mee in de preek van stagiar-diaken Emiel Clerckx.


Wij, christenen, worden verondersteld blije mensen te zijn.
We geloven immers in een Blijde Boodschap.

Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem is blijheid heel duidelijk te zien.
De mensen stromen toe en roepen allen enthousiast “Hosanna!”.
Ze juichen en vieren en zwaaien met palmtakken, symbool van overwinning.
Ieder had dan ook wel zo zijn eigen reden om te juichen.
De een omdat Jezus voor hem een wonderdoener is,
een ander omdat hij denkt dat Jezus nu eindelijk die Romeinse bezetter gaat verdrijven.
Maar de vreugde komt hier alleen voort uit een eigen menselijke verwachting.
De vreugde heeft nog niets te maken met de verrezen Christus.
Ze is gebonden aan het moment.
En ze gaat dan ook zo weer weg. Verandert in boosheid, angst of verdriet.
Hier al na zeer korte tijd, wanneer bijvoorbeeld in het lijdensverhaal de mensen “Kruisig Hem!” zullen schreeuwen.
Ondanks de verdrietige ondertoon van de viering vandaag laat het palmtakje ons toch al vooruitkijken naar de overwinning van Pasen.
Daarom bevestigen wij nu een palmtakje aan een kruisbeeld bij ons thuis.
En kijken uit naar Pasen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.