zondag 2 mei 2021

210502 Gebedsviering 5e zondag Pasen in O.L.V.-Tielt


Gebedsdienst op de 5de zondag in de Paastijd vanuit O.L.V. Tielt.
Evangelie volgens Johannes 15, 1-8 Ik ben de ware wijnstok. Voor de homilie vonden we inspiratie in het Evangelie, bij schaapsherder
Davy Baumans
van de
De schaapsheuvel
en bij wijnboer Daniël Vandervaeren van wijngaard
Danouise
.
Homilie op de 5de zondag in de Paastijd (b-cyclus)
Beste vrienden van de Heer, hier in deze kerk (en thuis), broeders en zusters,
We zijn gelukzakken hier in (Houwaart) en Tielt-Winge dat we de beelden die in de Evangelies van vorige week (de Goede Herder) en van deze zondag (de Wijnstok en de wijngaardenier) ook in ons dagelijkse leven - als we daar even de moeite willen voordoen - nog in het echt kunnen meemaken. Twee weken geleden bezocht ik op de schaapsheuvel in Tielt schaapherder Davy en vorige week sprak ik met wijnbouwer Daniël in zijn wijngaard Danouïse in de Haldertstraat. Ik weet niet of we het in de gesprekken die in het parochieblad goed hebben kunnen overbrengen (Heb je ze gelezen, ze staan ook onze website en onze sociale media) maar wat me bij deze twee mannen als eerste opviel is de enorme passie en liefde voor hun vak, voor hun métier, het vuur en het enthousiasme waarmee ze de uitleg deden over hun beroep. Het kan niet anders dat Jezus ook in zijn tijd dergelijke mensen ontmoet heeft en dat hij daarom die beelden heeft gekozen om de Goddelijke liefde tot uitdrukking te brengen.
Zowel Davy, de schaapherder, als Daniël, de wijnboer spraken over de zorg en de aandacht die ze besteden aan de schapen en de druiven. Alleen dan kan het fokken van de kudde schapen en lammetjes en het oogsten van de druiven voor de wijn vruchtbaar zijn. Als je geen oog hebt voor de dieren, dan riskeer je dood van de ooi en haar lammen, en als je de druivenranken aan hun lot overlaat blijven de vruchten klein of riskeer je meeldauw of een andere ziekte en zijn de trossen niet bruikbaar voor de wijnbouw.
Jezus is geen leraar aan een tuinbouwschool, Hij wil ons niets leren over landbouw, over schapenteelt of wijnbouw, bij Jezus gaat het over het Godsvolk. Hij wil ons meegeven dat we als volgelingen van Hem, als gelovigen in de Heer, als gelovigen van God de Vader, ook zijn handen en voeten moeten zijn. Als God de Vader zijn liefde wil betonen met de mensen, dan rekent Hij op ons om Hem daarin bij te staan. De schapen van de kudde en de druiventrossen in de wijngaard, dat zijn wij, dat zijn onze medemensen.
Wat ik vervolgens nog leerde bij schapenboer Davy en wijnbouwer Daniël, dat is het oog voor de zwakheden. Davy vertelde me dat hij altijd goed oplet of er zich geen schaap afzondert. Want een schaap dat zich afzondert van de kudde, dat zou wel eens ziek kunnen zijn of zou zich niet goed kunnen voelen in de groep. Dat schaap heeft dan bijzondere aandacht nodig. En Daniël vertelde me dat de wijngaard en de wijnstokken preventief behandeld moeten worden: in deze tijd van het jaar bijvoorbeeld door het gras kort te houden of door het plaatsen van vuurkorven tegen de nachtvorst die in april en mei nog kan toeslaan en later op het jaar door het sproeien tegen mogelijke ziektes. Dat deed me denken aan het leven van Jezus Christus, die ook oog had voor de kleinen, de zwakken en de zieken. Dat oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving staat niet ver van ons bed; het is een discussie die vandaag volop gevoerd wordt in de media. Denk maar aan de vaccinatiecampagne en de vraag wie we het eerst gaan beschermen (de ouderen, de mensen met een onderliggende ziekte, de jongeren, de leraren, de gevangenen, cipiers, het zorgpersoneel) of de problematiek met de Afrikaanse bootvluchtelingen die met dozijnen verdrinken in de Middellandse Zee; gaan we ze opvissen omdat het ook mensen zijn of kijken we weg en zijn we eerder blij dat ze niet aanspoelen op onze stranden?
Waarin staan we hier als christenen, als volgelingen van Jezus?
Een derde puntje dat me opviel bij deze heren Davy en Daniël, is dat ze niet alleen de vreugde vonden in het werk op zich het kweken van de schapen en het telen van de druiven, maar vooral vreugde vonden als ze daardoor andere mensen gelukkig konden maken. De voldoening vinden ze dus niet zozeer in het geldelijke gewin maar in de levenskwaliteit. Ik hoor het Davy nog zeggen: ik word daar zelf gelukkig van als ik de kinderen hier op de schaapsheuvel zie rondrennen tussen de schapen en zelfs als serieuze bedrijfsleiders naar hier komen voor een teambuilding en weer worden als kinderen. En Daniël haalt de grootste vreugde niet uit de verkoop van de fles wijn aan zijn bezoekers of kampeerders maar vooral uit de gesprekken bij het glas wijn op het terras en de telkens nieuwe ontmoetingen en verbindingen die daaruit ontstaan.
Zo vindt de Heer vreugde als we met Hem verbonden willen blijven, als we zijn liefdesplan willen uitvoeren. We worden daarin gesterkt als naar zijn Evangelie luisteren en daarover mogen uitwisselen en als we zijn Brood eten en Wijn mogen drinken opdat Hij in ons mag komen en blijven.
Broeders en zusters, het is uitnodiging om daarover nog eens te mijmeren als je op een mooie dag in mei langs de weiden loopt met schapen of uitkijkt over de wijngaarden van ons dorp.
VIERINGEN VOLGENDE WEEK: - in Sint-Martinus Tielt (reserveren via Leen (tel: 0472/90 73 89 tussen 18u en 20u) – Viering za 8 mei om 18.00 uur
en in Sint-Joris-Winge (reserveren via Guido 0479/299.144) – Viering zo 9 mei om 10 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.