donderdag 3 februari 2022

Licht met Lichtmis, we keken er naar uit.

Artikel van Annie Laeremans

We vierden Lichtmis  met de kinderzegen op 29 januari met de dopelingen van het afgelopen jaar en op  2 februari verwelkomden we de eerstecommunicanten en vormelingen.

Diaken Luc stond in zijn homilie stil bij het belang van licht is in ons leven en Jezus, als Licht van de wereld.

Beste meisjes en jongens, beste ouders van onze dopelingen, beste mensen, broeders en zusters,

Misschien heb je het al gemerkt buiten, het wordt ‘s ochtends al wat vroeger klaar en ‘s avonds blijft

Kruisjes van de dopelingen in 2022

het al wat langer licht. Ook al was het tot nu toe geen echt strenge of koude donkere winter, we kijken toch met velen uit naar de warmte, de lente, de zon. Het is dan ook geen toeval dat het feest dat we vandaag vieren in de kerk Lichtmis wordt genoemd en dat er traditioneel op dit feest pannenkoeken gegeten worden. Het feest valt immers samen met het hernemen van de werkzaamheden op het land, buiten op de boerderijen en de pannenkoeken verwijzen naar de zon.


Licht in de bijbel

Het feest in de  kerk heeft natuurlijk niets te maken met de aankomende lente maar wel met de herdenking dat Maria en Jozef 40 dagen na zijn geboorte met hun eerste kindje, Jezus, naar de tempel in Jeruzalem trokken om Hem aan God op te dragen. Bij die gelegenheid ontmoeten ze de oude Simeon, die zo verheugd is om Jezus te zien en die hem een groot licht noemt, een licht voor alle mensen, een licht voor de wereld.

Jezus wordt vaker in de Bijbel een licht genoemd. Waarom nu licht? Ik denk dat kinderen al heel snel de betekenis van licht doorhebben. Bij jongere en vaak ook wat oudere kinderen brandt er ‘s nacht een klein lichtje op de slaapkamer. Dat lichtje geeft een gevoel van bescherming, het biedt een gevoel van veiligheid in de donkere nacht, het schenkt een gerust gevoel. Net zoals de ouders een geruster gevoel hebben wanneer hun kinderen voor het eerst alleen in de donkere nacht op stap gaan met een zaklamp, een goed werkend fietslicht of reflectoren.

Kinderzegen door de priester en diaken

Licht is ook het eerste wat een mens ziet bij de geboorte, het is verbonden met het begin van het leven. Niet verwonderlijk dat licht ook het eerste is wat God maakt in het scheppingsverhaal van de Bijbel. Daarom is licht ook een teken van Gods aanwezigheid in het leven van mensen. In die prachtige Bijbelverhalen van het Oude Testament wordt Gods aanwezigheid voorgesteld als een vuurkolom of een brandend braambos, waarmee Hij wil zeggen: “Ik ben bij je en Ik blijf bij je”.

Als we vandaag naar hier komen en een kaarsje hebben aangestoken is dat ook een uitdrukking van onze vraag aan Hem: blijf bij ons, wees ons gezin nabij, laat ons niet in de steek.

Licht is niet bedoeld om naar te kijken. Wanneer je recht naar de zon zou kijken (nooit doen!) of wanneer je in een spot kijkt dan word je verblind. We moeten ons op Jezus niet blindstaren. Wanneer die oude Simeon zegt dat Jezus het Licht voor de wereld is, wil hij zeggen dat Jezus ons God op een andere manier, op een nieuwe wijze heeft leren kennen. Jezus heeft bij wijze van spreken een nieuw licht op God geworpen.

Een kaarsje voor Lichtmis

De kaarsen die we vandaag ontstoken hebben herinneren ons daaraan. Door het doopsel zijn we aan nieuw leven begonnen met Christus, met God waarbij we ons voorgenomen hebben om de schaduw en de duisternis van het kwaad geen kans te geven en ons voortaan te richten op wat goed is, om onze blik te richten op wat geluk brengt, heil brengt om een wat moeilijker woord te gebruiken. Neem het kaarsje dat je bij de aanvang van de viering gekregen hebt dus straks maar gerust mee naar huis. Elke kaars die je thuis aansteekt, in de kerk of aan een kapelletje is een woordeloos gebed dat helpt om de weg te vinden naar een gelukkig leven.

Ik wil graag eindigen met een gebed dat Kolet Janssen schreef dat kinderen kunnen bidden, voordat  ze thuis die pannenkoek van Lichtmis gaan opeten.

Licht als het donker is

Lieve Jezus, soms ben ik bang in het donker. Dan ben ik blij met

 een lichtje. Het geeft me een veilig gevoel.

Mensen kunnen ook lichtjes zijn voor elkaar: als mijn vriend me verdedigt, als papa me verrast, als mijn zus iets liefs doet.

Ik kan ook een lichtpuntje zijn voor anderen: als ik mijn oma opbel, als ik mijn mama help, als ik speel met mijn broertje.

Jezus, Jij bent het licht voor ons allemaal. Je geeft ons altijd opnieuw een duwtje in de rug. Je laat ons nooit in de steek. Dank Je wel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.