dinsdag 13 december 2022

Vredeslicht 2022 opgehaald in Eupen


Licht uit Bethlehem

In 1986 ontstond het idee om aan een kaars die brandt op de geboorteplaats van Jezus een licht aan te steken en dat over Europa te verdelen. Het licht uit Bethlehem heeft sindsdien in gans Europa een lichtspoor achtergelaten en reist in de adventstijd  als een soort  van vredesambassadeur door heel veel landen om de vrede te verspreiden en  de geboorte van Jezus aan te kondigen.

Het licht is het kerstsymbool bij uitstek. Door het Vredeslicht aan te steken en door te geven, herinneren wij ons de kerstboodschap en onze opdracht om vrede tussen mensen tot stand te brengen.

Het is altijd een 12-jarig kind uit Oostenrijk dat het licht in Bethlehem gaat ophalen. Vanuit Bethlehem reist het licht per vliegtuig in een explosieveilige lamp naar Wenen. Daar wordt het traditioneel op de derde zondag van de advent verzonden naar alle steden in Oostenrijk en naar de meeste Europese landen. Treinen met het licht reizen door heel Europa.


Aangekomen in België

Op zondag 11 december kwam het licht ook officieel in ons land aan. Voor ons land reisde een groepje van 16 scouts uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap naar Wenen om daar het licht te gaan ophalen.


Sfeervol Eupen

In Eupen, de hoofdstad van Oost-België, werd het licht onthaald in de Friedenskirche, een protestantse kerk in het centrum van de stad, waar op dat moment ook een gezellig kerstmarkt gehouden werd. De scouts van ons land organiseerden in aanwezigheid van de Luikse bisschop Mgr. Jean-Pierre Delville en enkele vertegenwoordigers van de andere christelijke Kerken in ons land, een sfeervolle en perfect drietalige gebedsdienst die geleid werd door de aalmoezenier van de scoutsbeweging Werner Fierens, een pater van de abdijgemeenschap in Averbode. Naast gebed en getuigenissen zongen we onder andere een lied uit Taizé, enkele vredesliederen, het oudste beloftelied van de scouts en gidsen en het bekende avondlied.Vredeslicht in Tielt-Winge

16 scouts haalden het vredeslicht in Wenen op

Op 17 december wordt het Vredeslicht plechtig ontvangen in Tielt-Winge. We stappen in een fakkeltocht om 17u  van het Huis van het Belgisch-Franse Verzet in Sint-Joris-Winge via het oorlogsmonument in Kiezegem naar het Museum 44 in Meensel waar het in onze ‘Vredeskerk’ officieel overhandigd zal worden aan dhr. Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge. We worden daarin muzikaal begeleid door de harmonie Weergalm der Winghe die enkele kerstkoralen en de Europese hymne zullen spelen. Nadien zingen we samen met Ferm de laatste week van de advent in op weg naar Kerstmis, de dag waarop we de geboorte van de Vredesvorst vieren. De parochie schenkt de deelnemers van de tocht en alle aanwezigen warme soep. Uw vrijwillige bijdrage hiervoor schenken we aan de organisatie Welzijnszorg die de kansarmoede in ons land wil verminderen.

Akabeleidster uit Geel steekt de vredeskaars
van Tielt-Winge aan

Het Vredeslicht in onze gemeente wordt verdeeld op 17 december en nadien ook in alle eucharistievieringen van de advent en Kerstmis.

Het vredeslicht is een teken van hoop. In slechts een paar jaar tijd is het uitgegroeid van een klein vlammetje tot een zee van lichtjes, die miljoenen mensen verlicht met zijn boodschap. We roepen alle inwoners van onze gemeente, ongeacht hun geloofsovertuiging of politieke zienswijze, om de vrede te verspreiden. Het vlammetje delen doet de vredesboodschap vermenigvuldigen.

We wensen iedereen een vredevol kerstfeest.

Diaken Luc Claeys en de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.