woensdag 26 juni 2024

Ziekenzalving in campus Dommelhof

(c) Renata Vanden Panhuyzen
Eenmaal per maand vieren we eucharistie in het Woonzorgcentrum Campus Dommelhof te Sint-Joris-Winge. Elke keer komen meer bewoners er naar toe om te bidden en te zingen. Er is zelfs een heus zangkoortje opgericht dat de liederen repeteert en luidop meezingt. Ook familieleden van bewoners en parochianen zelf zijn er erg welkom.

We kiezen voor de liturgie van de dag maar toch baadt de viering altijd in de sfeer van liturgische tijd. In de maand maart bevonden we ons in de veertigdagentijd, in april vierden we Pasen, in mei stond Maria centraal en in juni hebben we de ziekenzalving toegediend.

(c) Renata Vanden Panhuyzen
"Het sacrament van de ziekenzalving, zo legde pater Augustinus die voorging in de mis uit, is allang niet meer het sacrament van de stervenden; integendeel de zalving wil troost en kracht bieden aan eenieder die verzwakt is door ziekte en ouderdom en is een teken van Gods liefdevolle nabijheid." De zalving kan ook meer dan één keer toegediend worden.

Voor de eigenlijke zalving was er een gebed met handoplegging. Daarna zalfde de priester het voorhoofd en de handen van elke gelovige die het sacrament wou ontvangen met de woorden "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil en verlichting geven."

En wat me toen opviel, was de glimlach die bij velen op het gelaat verscheen toen ze de zalving hadden gekregen, een vreugde als onmiddellijk geschenk van de Heer.

In de mis zongen we ook een passend lied."Refrein: Mens voor de mensen zijn, Herder als God,trooster voor groot en klein, zo lief als God.Zieken omarmen,hun tranen verstaan,met hen de kruisweg ten einde toe gaan.Refr: Mens voor de mensen zijn.............." - ZJ 509

Veel dank aan allen, de medewerkers van Dommelhof en de vrijwilligers van het Woonzorgcentrum en de parochie die deze mooie viering mogelijk maakten.Luc Claeys, diaken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.