dinsdag 18 juni 2024

Inschrijvingen eerste communie en vormsel

Nu het pastorale jaar afgesloten wordt en de vakantie wenkt is het een goed idee om al eens een blik vooruit te werpen. Gezinnen die in 2025 een kandidaat hebben voor de eerste communie of een zoon/dochter die het sacrament van het vormsel willen ontvangen, kunnen hun kinderen nu al inschrijven. Zo hebben de verantwoordelijken van de parochie al een idee van het aantal kinderen en kunnen ze de catechese beter plannen.

De parochie is ook steeds meer op zoek naar ouders of andere familieleden/ vrienden die zich willen engageren om een taak op te nemen in de geloofsverdieping van de jongeren. Christelijke opvoeding is niet alleen de taak van de pastoor, de diaken of een catechist. Vanuit ons doopsel worden we daar allemaal tot opgeroepen.

Eerste communie

In onze parochie zijn er drie dagen gepland voor het vieren van de eerste communie, al hangt de definitieve vastlegging van die data ook wel af van het aantal inschrijvingen.

- Groep Houwaart: 1 mei 2025
- In Sint-Joris-Winge: Hemelvaartdag 29 mei 2025
- In O.L.V. Tielt: 3de zondag in mei 18 mei 2025 


Priester Paul en diaken Luc
in de eerste communieviering te Tielt
De catecheses in voorbereiding van de eerste communie worden in principe gegeven door de ouders zelf en ze zijn gekoppeld aan de zondagsvieringen.

De ouders worden hierin begeleid door de contactpersoon voor de catechese mevrouw Annie Laeremans en diaken Luc Claeys. We maken daarbij gebruik van het boekje "Wat een geluk" - Op weg naar de eerste communie", uitgegeven door het Vlaams Bijbelgenootschap

Wie zijn kinderen wenst inte schrijven voor de eerste communie, surft naar het tabblad eerste communie op onze website.


Vormsel

Voor het vormsel zijn er 2 data gepland:

Vormselviering in O.L.V.-Tielt: zondag 4 mei 2025 (3de paaszondag) om 10:00 uur.
Vormselviering in Sint-Joris-Winge: zondag 25 mei 2025 om 10:00 uur (zondag voor Hemelvaart).
Elke jongere die wenst aan te sluiten bij de vormselcatechese in onze parochie, kan kiezen voor de groep in Tielt of voor de groep in Sint-Joris-Winge door de keuze van de kerk aan te duiden in het inschrijvingsformulier.

De voorbereiding voor de catechese bestaat uit een 7-tal bijeenkomsten, vieringen en andere activiteiten zoals Missiodag, sterzingen, inzet voor de 11.11.11-actie of andere goede doelen.

Iedereen is welkom, ook kinderen die nog niet gedoopt zijn of hun eerste communie niet gedaan hebben. Deze jongeren zullen dan voorbereid worden op het doopsel en gedoopt worden met Pasen. Hun eerste communie ontvangen ze in de vormselviering.

Groep Tielt
Catechisten van de parochies in Tielt: Gert Van den Dries
Romana Wauters en Annie Laeremans. Ouders die een engagement willen opnemen en willen helpen in de catechese, kunnen zich aanmelden via het inschrijvingsformulier.
De catechesemomenten in Tielt gaan door op zaterdagvoormiddag.

Groep Sint-Joris-Winge
Voor de groep uit Sint-Joris-Winge zijn we op zoek naar catechisten die  de vormelingen willen begeleiden.  Ouders die een engagement willen opnemen, kunnen zich aanmelden via het inschrijvingsformulier. De catechesemomenten in Sint-Joris-Winge gaan door op vrijdagavond.

Verantwoordelijke voor de catechese in onze parochie: 
Annie Laeremans, tel. 0475/89.54.57

Je kunt je dochter of zoon al inschrijven op het tabblad vormselcatechese van onze website.


INFORMATIEVERGADERINGEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL:

De informatievergadering voor de eerste communie gaat door op dinsdag 10 september om 20:00 in de kerk van Sint-Joris-Winge.

De informatievergadering voor de vormselcatechese vind plaats in de kerk O.L.V. Tielt op donderdag 12 september, eveneens om 20:00 uur.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.